Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Administratie kerkhof (vervolg vraag 6838)


17 november 2005

Vraag nummer: 4121  (oude nummer: 6891)

Nav vraag 6838,

Geachte heer van der Putten,

Op 26-08-05 is mijn moeder gestorven.
Wij hebben toen de Begrafenis Ondernemer (verder BO) opdracht gegeven om moeder naast vader die rechts in een dubbelbrede grafkelder lag bij te zetten, dus links.

Op 30-08-05 zag ik toen wij op het kerkhof met kist moeder bij graf kwamen, dat aan rechterzijde graf een deel was opengemaakt. Ik vond dit vreemd.

Op 30-09-05 kreeg ik de rekening van de BO, waarop de kosten begraafplaats hoger waren dan begroot.
Kopie opgevraagd bij de BO. Tot grote verbazing stond daar een extra post voor een beenderenkist op.
BO gebeld met vraag waar een beenderenkist voor nodig was geweest.
Vader lag rechts en moeder zou links naast hem bijgezet worden in lege deel.
BO heeft dit nagevraagd bij Kerkhof Beheerder (verder KB).

Toen kwam via BO het antwoord van KB: Ze hebben toen moeder begraven moest worden in beide kelderdelen een opening gemaakt. In beide delen stond een kist !!??
Ze wisten niet waar mijn vader begraven lag !! Hoezo? Er behoort toch een kerkhof register te zijn waarin dat vastgelegd is !! En wij wisten wel op welk no hij lag !! Stond op faktuur van 1996.
KB heeft toen maar besloten om de meest vergane kist te ruimen, die rechts stond, en de beenderen in een beenderenkist te doen. Mijn moeder is toen rechts begraven en beenderenkist is erbij geplaatst.
Het bleek achteraf vader die in 1996 gestorven was en die rechts lag, te zijn geweest die ze geruimd hebben en in die beenderenkist gedaan, binnen nog geen 10 jaar.

Maar wie lag er nu dan links ??

Toen mijn vader in 1996 is gestorven, bestond nog de grafkelder van de ouders van vader, die al meer dan 40 jaar dood waren.
Wij hebben toen iom div. nabestaanden besloten om deze grafkelder, waar geen grafrechten meer voor waren, voor onze ouders te gaan gebruiken.
Wij hebben toen in 1996 opdracht gegeven om de kelder te ruimen.
Dat was volgens ons ook gebeurd, want op de rekening stond een post :
Inhoud kelder geruimd en herbegraven + kelder schoongemaakt.
Nu blijkt dus achteraf dat ze toen het rechterdeel, waar opa lag hebben leeggemaakt. De resten van opa bij oma in de kist in linker deel erbij hebben gedaan en deze intacte voleiken kist hebben laten staan.

Hier zijn wij dus na de begrafenis van moeder achter gekomen.

Wij hebben op 8-11-05 een gesprek gehad met KB en BO waarin de KB toegaf dat de administratie niet helemaal in orde was en dat daardoor alles zo gelopen was.
Ook gevraagd of ze zomaar het graf van vader mochten ruimen en of dat geen grafschending was.
Waarom ze ons niets gevraagd of verteld hebben.
Ik heb toen voorgesteld, rekening gehouden met het nieuwe feit dat onze grootouders ook nog in kelder lagen, om de inhoud van de kelders te verwisselen, zodat moeder met vader links in kelder kwam en grootouders rechts,
zodat aan wens van moeder en ons tegemoet zou zijn gekomen, voor kosten bestuur begraafplaats.
Omdat, 10 jr geleden of nu, KB vlgs mij de fout heeft gemaakt.

Hij zou het bespreken met bestuur parochie in Helmond en een schriftelijk antwoord geven.

Antwoord van voorzitter bestuur was: We kunnen verzoek tot opgraven en verplaatsen naar ander zijde kelder van moeder niet honoreren, althans niet op kosten Bestuur.
Ter aarde bestelling heeft correct plaatsgevonden.
Term ruimen heeft heeft tot onduidelijkheid geleid.
Maar in vakterminologie wordt hieronder zowel terugplaatsing in bestaande graf verstaan als verwijderen en herbegraven op andere locatie. De eerste vorm gebeurde voor 2004.
Na 2004 werd laatste vorm bij hun ingevoerd.
Bijzetting is adequaat uitgevoerd.

Ik heb sterk het gevoel misleid te zijn door geen informatie van kerkhof te hebben gekregen en dat er met gevoelens van nabestaanden weinig rekening wordt gehouden.

Mag de KB dit alles doen zonder nabestaander iets te vragen of te informeren ??

Is de grafrust van vader niet geschonden ??

Moet op de nieuwe graf-akte niet zowel ouders als grootouders vermeld staan en nummers van beide kelderdelen, het is toch een kelder ??

Mag KB zomaar aan wens van moeder en kinderen om links begraven te worden voorbijgaan ??
Niemand wist dat er links nog een kist stond !!


Graag zou ik van u een antwoord op mijn vragen wiilen krijgen

Heeft u nog vragen dan kunt u me mailen,

Alvast mijn dank en met vriendelijke groet,

N. van Gorp

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Inderdaad behoort de administratie van een kerkhof exact aan te geven welke persoon op welke plaats begraven is. Dat in dit geval onbekend was wie waar precies lag, is een omissie waar het kerkhofbestuur verantwoordelijk voor is. Maar nu de onbekendheid een feit was, heeft het kerkhofbestuur in mijn ogen wel correct gehandeld.

De term 'ruimen' bij een graf kan inderdaad meer vormen van ruiming inhouden. Bij een zandgraf kan dat zijn het dieper herbegraven van resten of het helemaal uit het graf halen en elders begraven. Bij een keldergraf dat geruimd is kunnen ook de botten naar elders zijn gebracht. Maar... kunnen ze ook in dezelfde kelder met andere botten zijn samengevoegd.

Mij lijkt dat in deze omstandigheden de kosten van een beenderenkist niet voor uw rekening behoren te komen. Dat zo'n kist is gebruikt is onder omstandigheden logisch. Maar dat neemt niet weg dat het gebruik nodig was door een fout van de (vroegere) beheerder van het kerkhof, namelijk omdat de plaats van bijzetting niet goed bekend was.

Concreet uw vragen.
Mag de houder van de begraafplaats dit doen zonder nabestaanden iets te vragen of te informeren? Ja. Het behoort tot normaal kerkhofbeheer.
Nee, de wettelijke grafrust van uw vader is niet geschonden. Er is geen sprake van grafschennis en voor deze omzetting in een kleine kist was geen verlof van de burgemeester nodig.
Nee, op een grafakte hoeft helemaal niet te staan wie in een graf bijgezet is; als ik een huis huur hoeft ook niet in de overeenkomst te staan wie er gaat wonen of wie komt logeren en weer vertrekt e.d. Bovendien zijn de stoffelijke resten van uw grootouders formeel geruimd en hebben zij geen vaste eigen rustplaats meer in de zin van de wet.
Hoe nadrukkelijk de wens en de afspraak waren om moeder links te begraven en of die duidelijk door de familie naar de begrafenisondernemer is overgebracht en door de begrafenisondernemer naar de beheerder van het kerkhof, kan ik zo niet beoordelen. Maar dat is wel bepalend voor het antwoord op de vraag of een (ernstige) fout is gemaakt.
Als u met de situatie ontevreden bent en u meent dat de begrafenisondernemer en/of de kerkhofbeheerder te weinig met uw klacht hebben gedaan, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Uitvaartwezen, als partijen daar bij zijn aangesloten. Zie www.uitvaart.nl/ombudsman.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE