Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Abuis verkeerd bedrag bij verlenging grafrecht

27 januari 2017

Vraag nummer: 49314

Gemeente deed aanbod tot verlenging grafrecht met 10 jaar voor € 175,--. Ik heb dat schriftelijk en ondertekend geaccepteerd. Daarna kwam de gemeente met de mededeling, dat er een vergissing was en dat het bedrag volgens de verordening € 1006,-- is. Mijn bezwaar hiertegen is afgewezen. Kan ik de gemeente aan de gesloten (civielrechtelijke?) overeenkomst houden of moet ik de gevolgen van een fout bij de gemeente dragen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De vestiging of verlenging van een graf bij een gemeente is NOOIT een (civielrechtelijke) overeenkomst. Er is sprake van een publiekrechtelijke beschikking of besluit om een recht te verlenen en het bedrag dat betaald moet worden is een heffing, een soort belasting.

De tarieven zijn openbaar en voor iedereen te zien en te controleren.
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad in een heffingsverordening. Vaak heet dat de Verordening lijkbezorgingsrechten, de Verordening graf- en begraafrechten of de Verordening begrafenisrechten. De verordeningen zijn te vinden op de site van de gemeente, op de site www.overheid.nl en op www.gemeenteblad.nl. Als u ze zelf niet kunt vinden kunt u ze bij de gemeente opvragen of inkijken.

Het bedrag van € 175,- voor 10 jaar huur van een graf is voorts zo laag, dat iedereen kan begrijpen dat het een vergissing is.
Overigens is € 1.006,- ook relatief goedkoop. Bij de gemiddelde gemeente zijn de kosten voor een verlenging (grafrecht/huur en onderhoudsbijdrage) ongeveer € 1.900,- voor 10 jaar.

U kunt zich tot de belastingrechter wenden. Uw kansen schat ik niet hoog in. Anderzijds: niet geschoten is altijd mis. Het griffierecht voor een particulier is zo laag, dat het de gok waard kan zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder