Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Abuis verkeerd bedrag bij verlenging grafrecht


27 januari 2017

Vraag nummer: 49314

Gemeente deed aanbod tot verlenging grafrecht met 10 jaar voor € 175,--. Ik heb dat schriftelijk en ondertekend geaccepteerd. Daarna kwam de gemeente met de mededeling, dat er een vergissing was en dat het bedrag volgens de verordening € 1006,-- is. Mijn bezwaar hiertegen is afgewezen. Kan ik de gemeente aan de gesloten (civielrechtelijke?) overeenkomst houden of moet ik de gevolgen van een fout bij de gemeente dragen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De vestiging of verlenging van een graf bij een gemeente is NOOIT een (civielrechtelijke) overeenkomst. Er is sprake van een publiekrechtelijke beschikking of besluit om een recht te verlenen en het bedrag dat betaald moet worden is een heffing, een soort belasting.

De tarieven zijn openbaar en voor iedereen te zien en te controleren.
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad in een heffingsverordening. Vaak heet dat de Verordening lijkbezorgingsrechten, de Verordening graf- en begraafrechten of de Verordening begrafenisrechten. De verordeningen zijn te vinden op de site van de gemeente, op de site www.overheid.nl en op www.gemeenteblad.nl. Als u ze zelf niet kunt vinden kunt u ze bij de gemeente opvragen of inkijken.

Het bedrag van € 175,- voor 10 jaar huur van een graf is voorts zo laag, dat iedereen kan begrijpen dat het een vergissing is.
Overigens is € 1.006,- ook relatief goedkoop. Bij de gemiddelde gemeente zijn de kosten voor een verlenging (grafrecht/huur en onderhoudsbijdrage) ongeveer € 1.900,- voor 10 jaar.

U kunt zich tot de belastingrechter wenden. Uw kansen schat ik niet hoog in. Anderzijds: niet geschoten is altijd mis. Het griffierecht voor een particulier is zo laag, dat het de gok waard kan zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >