Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aankoop graf voor onbepaalde tijd en betaling onderhoud Apeldoorn

2 februari 2016

Vraag nummer: 45089

Geachte mr W.G.H.M. van der Putten,

In december jl. een graf gekocht voor onbepaalde tijd, in de gemeente Apeldoorn. Hier vooraf kennis genomen van de regelgeving.
Wat ik begrepen heb betekend onbepaalde tijd, dat dit voor altijd is. Echter in de in de verordening staat een regel, waarbij ik begrijp dat dit niet eeuwigdurend is maar tot instandhouding van de begraafplaats. Klopt het dat de grafrust dan niet onbeperkt zal zijn?
Een ander punt is dat men een onderhoudt vraagt van 100 jaar. Gelijk te betalen bij aankoop van de grafrechten. Of bij ingebruikname van het graf, verhoogd met de jaarlijkse prijsindex. Bij gelijk betalen heb ik begrepen dat na 100 jaar geen onderhoud meer betaald hoeft te worden.
Bij het onderhoud betekend ook deze van het grafmonument. Zolang het graf niet wordt benut is er echter geen monument. Mij vraag is of het gebruikelijk is voor 100 jaar vooruit te betalen? Voor een huis etc. betaal je ook geen onderhoud voor 100 jaar vooruit.
De prijzen van graven en onderhoud worden separaat genoemd in een overzicht tabel. Heeft het zin bezwaar te maken tegen de regelgeving betreffende het onderhoud? Mogelijk heeft u hier ervaring mee? Een reactie/advies zou ik bijzonder op prijs stellen!
Met dank. H. Kloosterman.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb hier ruime ervaring mee.

Er worden in Nederland nooit graven voor eeuwig uit gegeven, althans niet door ervaren houders van begraafplaatsen die nuchter nadenken. In het verleden zijn ook geen eeuwigdurende graven uitgegeven. Alleen graven voor onbepaalde tijd, omdat men zich realiseert dat zich altijd omstandigheden kunnen voordien die het einde van het grafrecht betekenen. Ik kreeg vandaag toevallig nog een vraag over eeuwige grafrechten; ik verwijs daar naar voor voorbeelden hoe en waarom een grafrecht voor onbepaalde tijd kan eindigen.

U vraagt of het gebruikelijk is om onderhoud voor 100 jaar vooruit te betalen. Ja, het is gebruikelijk om onderhoudsbijdragen bij de aanvang van het grafrecht te laten betalen. De lengte van de termijn doet aan dat principe niets af. Het is niet erg gebruikelijk in Nederland om graven voor onbepaalde tijd uit te geven, dat komt weinig voor. Maar als men dat doet is het ook gebruikelijk om bijkomende kosten voor lange termijn te laten betalen.

In feit komt het er in Apeldoorn op neer dat men graven voor 100 jaar uitgeeft, want de uitgifte voor onbepaalde tijd heeft geen betekenis als met het onderhoudsrecht slechts voor 100 jaar kan betalen. Na 100 jaar kan men de onderhoudsrechten verlengen of een heruitgifte van het graf vragen. Maar meestal leeft men dan niet meer.

Men kan ook nu al een langere termijn dan 100 jaar regelen door verlenging van het betalen van het onderhoud te regelen bij de stichting Grafzorg Nederland.

De onderhoudsbijdrage die u aan de gemeente Apeldoorn betaalt, is voor het onderhoud van het terrein. De gemeente onderhoudt niet het grafmonument. Breuk van de steen, verzakking van het graf e.d. zijn risico's voor uzelf. Zie ook weer de andere vraag van vandaag over eeuwige grafrechten. Als die risico's zich voordoen, haalt het graf de 100 jaar niet.

Het heeft geen enkele zin om bezwaar te maken tegen de betaling van onderhoud. Dat is een bij begraafplaatsen gebruikelijke manier van kostentoerekening. Men kan ook van de onderhoudsrechten en grafrechten 1 tarief maken, wat sommige begraafplaatsen doen. Maar het kan ook niet. De keus is aan de gemeente.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld de vraag: Kan de houder van de begraafplaats andere of nieuwe voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder