Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwigdurende graven van Grafzorg Nederland


2 februari 2016

Vraag nummer: 45090

Ik lees dat via de stichting Grafzorg Nederland eeuwigdurende graven gekocht kunnen worden.
Maar wat als óf de stichting óf de begraafplaats ophoudt met bestaan?

Antwoord:

Geachte heer,

Die vragen moet u natuurlijk aan Grafzorg Nederland zelf stellen. Maar ik heb de diverse soorten contracten van Grafzorg Nederland ontworpen, dus kan er wel wat over zeggen. Daar zal het bestuur van de stichting geen bezwaar tegen hebben.

Grafzorg Nederland regelt zowel graven voor bepaalde tijd als graven voor onbepaalde tijd. Grafzorg Nederland verkoopt geen eeuwigdurende graven omdat niets of niemand 'eeuwigdurend' kan garanderen.
Graven voor bepaalde tijd zijn graven voor overeengekomen termijnen zoals 40, 50 jaar of 100 jaar.
Graven voor onbepaalde tijd houdt Grafzorg in stand voor wat zij in haar contracten omschrijft als 'zo lang als mogelijk'. Als je op dit moment kijkt naar hoe lang begraafplaatsen bestaan, moet je 'zo lang mogelijk' meestal uitleggen als 'waarschijnlijk een paar honderd jaar'. Kerkhoven bij oude kerkjes zijn waarschijnlijk net zo oud als het kerkje zelf; dat geeft een indicatie, ook al zijn (houten) grafmonumenten uit die tijd inmiddels al lang vergaan.

De contracten van Grafzorg zijn maatwerk en afhankelijk van wat een klant wil en welk risico hij op welke manier wil indekken. Of niet.

Voor graven voor lange termijnen en voor onbepaalde tijd speelt het risico dat het grafrecht kan vervallen doordat er geen rechthebbende meer is. Begraafplaatsen stellen als eis dat iemand voor een graf verantwoordelijk is en dat als de verantwoordelijke persoon overleden is, er binnen 6 of 12 maanden een nieuwe persoon zich als rechthebbende meldt. Grafzorg neemt dat risico over; een stichting overlijdt niet en kan rechthebbende worden.

Voor graven met lange termijnen speelt na overloop van tijd het probleem dat de grafsteen verzakt, breekt, onleesbaar wordt e.d. Dan kan de houder van de begraafplaats reparatie eisen. Gebeurt dat niet, dan vervalt volgens artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging het grafrecht na 1 of 5 jaar. Of dat gebeurt, hangt er van af of de klant bij Grafzorg geld heeft ingelegd om het gedenkteken te laten repareren.

Als een begraafplaats ophoudt te bestaan betekent dat nog niet altijd zonder meer dat het graf dan verdwijnt. Er bestaan ook graven in bijvoorbeeld parken die vroeger begraafplaats waren. Hoe dat zit of hoe dat kan hangt af van de oude verordeningen en reglementen van een begraafplaats.
Maar het zal vaak zo zijn dat als een begraafplaats wordt opgeheven, het graf dreigt te worden geruimd. Voor dat soort gevallen is het ook mogelijk om met Grafzorg af te spreken dat een graf naar een andere begraafplaats wordt verplaatst. Ofwel dat de stoffelijke resten worden opgegraven en herbegraven.

Grafzorg Nederland heeft een aparte rechtspersoon waar het geld voor toekomstige kosten aan graven en deposito's voor uitvaartkosten wordt beheerd. Stel dat de stichting Grafzorg zou ophouden te bestaan (maar waarom zou dat zo zijn?) dan betekent dat in elk geval niet dat het geld voor graven en uitvaartdeposito's ook zomaar opeens weg is. U moet het zien als bijvoorbeeld een derdenrekening bij notarissen: die rekening staat los van de bedrijfsvoering.
Grafzorg beheert enkele miljoenen euro's (zie de jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel). In elk geval is voor het beheer van dat kapitaal een instelling nodig. Dat roept meteen de vraag op waarom de stichting zou ophouden te bestaan. Het bestuur van de stichting Grafzorg Nederland bestaat uit nabestaanden met graven, waarom zouden die ophouden te bestaan of geen opvolgers kunnen vinden?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >