Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

3 informatieve vragen

23 mei 2024

Vraag nummer: 68313

Goedendag,

Mag ik u misschien 3 informatieve vragen stellen m.b.t. onderstaande situatie?
De situatie is als volgt;
Mijn vader ligt begraven in vak "A" en daar is in 2018 mijn stiefmoeder bijgekomen. Vak "B" is gereserveerd voor de kinderen en dus ook voor mij. Voor beiden graven is voldoende overbruggingshuur vooruit betaald, niet wetende dat er ook nog elk jaar onderhoudskosten zouden zijn. Ik ben in 2022 geëmigreerd en zal niet begraven meer worden in vak "B".
De zus van mijn stiefmoeder zei tijdens de begrafenis van haar eigen zus, dat ik de grafrechten direct na het begraven moest tekenen. De vrouw bij wie ik moest tekenen stond mij al op te wachten. Ik vroeg haar klopt het dat ik iets moet tekenen? Ze zei ja en daarom heb ik dit toen overdonderd getekend, terwijl ik nog emotioneel was en de mensen nog aan het weglopen waren na het begraven. Achteraf best vreemd allemaal en ik voel mij een loer gedraaid, vooral door deze zus van mijn stiefmoeder, want de stief-familie heeft nooit naar verhouding compensatiegeld aangeboden voor het deel van hun zus voor de onderhoudskosten, vanuit mijn eigen familie overigens ook niet. Ik draai nu dus sinds 2018 in mijn eentje voor alle onderhoudskosten op van vak A en vak B en omdat het niet eerlijk voelt dat niemand van de relationele betrokkenen financieel compenseren wilt voor hun deel (om diverse redenen) wilt ik daarom gevoelsmatig van de verplichtingen af, maar ik weet niet hoe ik dat in de praktijk zou kunnen doen. Ik heb 1x een mail gestuurd in 2022 naar de Bel-gemeente Blaricum, om de grafrechten voor vak A op te zeggen en de vraag of ze contact willen opnemen met de stief-familie m.b.t. overname van de grafrechten. Ze hadden contact gekregen met 3 broers of zussen en die gaven aan, vak A waarin hun zus ligt, niet over te willen nemen. De gemeente schreef mij dat ik daarom nog steeds alle grafrechten behoudt tot 2028 met de bijbehorende verplichtingen. In 2024 heb ik weer een opzegging per email gedaan van de grafrechten, maar dan nu voor vak A en voor vak B. Nu dus ook voor vak B, omdat ik geëmigreerd ben sinds 2022. Het antwoord van de gemeente blijft hetzelfde. Hun antwoord is dat ik verantwoordelijk blijf voor de kosten voor vak A en vak B ,omdat ik de grafrechten ondertekent heb toen mijn stiefmoeder bijgelegd werd en omdat het een familiegraf is. Ik zie de 2 graven vak A en vak B echter niet als 1, het zijn immers 2 aparte vakken. En in vak B ligt nog niemand. Ik vraag mij dan ook af of het juridisch klopt, dat ik de grafrechten voor vak B, waar ik zelf met 2 broers in zou komen te liggen later (maar niet meer vanwege emigratie,) ik daar de grafrechten niet van zou mogen beëindigen. De gemeente zegt, dat ik zelf de verantwoordelijkheid heb om voor overdracht te zorgen naar 1 van mijn broers en ik zou dan dus zelf bij hun, hun handtekening op een grafrechten overname formulier moeten lospeuteren. Ik verwacht echter geen medewerking van 1 en van de ander misschien wel als het niet via mij, maar via de gemeente zelf verloopt. Maar waarom zou ik een overdracht verplichting hebben voor vak B überhaupt, als ik gewoon de grafrechten voor vak B wil beëindigen? Mijn vraag eerste vraag is daarom ; Heb ik niet gewoon het recht om op zijn minst in elk geval de grafrechten voor vak B te beëindigen/op te zeggen, op grond van emigratie en op grond van dat ik niet meer in vak B ingelegd zal worden? Volstaat een opzeggingsbericht per email of moet het met een handtekening of moet het ook per aangetekende post en handtekening?
Mijn tweede vraag is; Als ik echt aan onderhoudskosten voor vak A en B vast zit tot 2028 ,is er dan nog een andere manier om van de onderhoudskosten af te komen, zoals bijvoorbeeld de graf-omlijsting om vak A en B weg halen met op vak A alleen 1 verticale steen en verder op vak A en vak B enkel gras laten leggen, houdt de onderhoudskosten verplichting dan op? Of op vak A en vak B geen steen enkel gras en geen lijst? Waar zou het aan moeten voldoen op die manier en moet ik dan nog een brief schrijven of dergelijke naar de gemeente of naar de begraafplaats zelf , als ik op zo'n soort manier wel van de onderhoudskosten verplichting af zou kunnen komen? Heeft u daar misschien informatie over wat ik hierin zou kunnen doen? Ik weet nog niet of ik dat dan zal gaan doen als ik die mogelijkheid zou hebben ik denk het niet, maar ik zou toch voor de zekerheid graag willen weten, welke mogelijkheden ik nog heb in deze situatie.
Een derde vraag is ook nog; Had de zus van mijn stiefmoeder gelijk toen zij zei dat ik op de dag van de begrafenis de grafrechten direct moest tekenen? Was het niet raar dat deze mevrouw mij direct stond op te wachten na de begrafenis voor ondertekening van grafrechten, terwijl ik niet wist wat grafrechten waren en nog emotioneel was op zo'n begrafenis en niet helder kon nadenken door de emoties? En had ik daarnaast ook voor alleen vak B mogen tekenen en over vak A mogen nadenken of weigeren? Wat waren toen in 2018 en nu de wettelijke regels daarover?

Hopelijk hebben anderen ook wat aan deze casus.

Mvg,
E.H.

Antwoord:

31 mei 2024

Geachte mevrouw,

U hebt deze vraag ruim een week geleden aan de webmaster gemaild. Althans de vraag in een iets andere vorm. Wij hebben u gevraagd of u de vraag in de rubriek wilde plaatsen; de rubriek is gratis; een persoonlijk advies niet.

U hebt de vraag toen in de adviesrubriek geplaatst, maar de tekst van de vraag een beetje gewijzigd. U hebt de grafnummers die aanvankelijk in uw vraag stonden, vervangen door de aanduidingen 'vak A' en 'vak B'. Maar dat is een heel essentiële wijziging. Want dat uw ouders in een horizontaal dubbelgraf (2 graven naast elkaar met een gedenkteken in het midden) liggen en dat zo'n graf ook voor u en uw broer is gereserveerd, is waarschijnlijk cruciaal voor het probleem van de gemeente. In wat voor vak dat graf ligt, is waarschijnlijk helemaal niet relevant.

Ik heb u vorige week ook gevraagd om welke gemeente het ging. Want dan kan ik nakijken wat de voorschriften van de begraafplaats van die gemeente zijn. Voorschriften zijn op elke begraafplaats en iedere gemeente anders.

Ik heb op deze vraag, waar ik u nog eens aan heb herinnerd, geen reactie gekregen.
Dan kan ik u op uw vragen geen antwoord geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder