Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Van huurgraf naar koopgraf? (omzetten grafrechten)

18 januari 2009

Vraag nummer: 6088 (oude nummer: 12149)

Kan men als er al een begrafenis heeft plaats gevonden over worden gegaan van een huurgraf naar een koopgraf ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De termen 'huurgraf' en 'koopgraf' betekenen op zichzelf niets. In sommige gemeenten noemt men zowel een plaats in een algemeen graf als een eigen graf een huurgraf. En de term 'koopgraf' gebruikt men soms voor eigen graven voor 20 jaar en soms voor eigen graven voor onbepaalde tijd. Als je die woorden gebruikt weet je dus nooit wat precies bedoeld wordt.

Een algemeen graf is een graf voor mensen die geen familie van elkaar zijn; gewoonlijk worden plaatsen in een algemeen graf voor 10 jaar uitgegeven. Maar lokaal komen ook afwijkende situaties voor.

Ik vermoed dat u het hebt over een algemeen graf en dat uw vraag is of een algemeen graf waarin iemand begraven is, kan worden omgezet in een eigen graf.
Nee, in de regel is dat niet mogelijk. In een algemeen graf zijn gewoonlijk meerdere personen van verschillende families begraven, zoals ik al schreef. Die kunnen en willen natuurlijk niet plotseling in een eigen graf van een ander liggen. Maar het levert ook een probleem op voor het beheer van de begraafplaats. Algemene graven worden voor korte termijnen uitgegeven en relatief goedkoop, o.a. omdat men ze efficiënt kan ruimen, meestal een heel vak tegelijk. Als er in zo'n vak één eigen graf ligt, geldt daar een andere termijn voor en kan men het vak niet efficiënt ruimen. Bij de ruiming moet vaak de grond tot 2 of 3 meter diepte worden afgegraven en als je dat voor een heel vak doet, is het moeilijk en bewerkelijk om een 'kolom' van 1 graf intact te laten. Dan moet je al bijna een soort damwanden om het graf heen slaan. Het beschikbare technische materiaal om graven te stutten is gericht op het graven van een kuil binnen een ruimte van ongeveer 2,5 bij 1,2 meter, maar niet op het overeind houden van een pilaar van 2 bij 1 meter en daar omheen te graven. Nu kan alles, maar daar hangt dan wel een fors prijskaartje aan.

Aan algemene graven is altijd de regel verbonden dat men het gebruiksrecht niet kan verlengen, om deze reden. Als men een overledene toch in een eigen graf wenst te leggen, moet men hem opgraven en herbegraven in een eigen graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van de Putten


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder