Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Omzetten algemeen graf / kindergraf in een familiegraf

11 november 2009

Vraag nummer: 7084 (oude nummer: 14347)

Geachte heer Van der Putten,

Graag wil ik de volgende vraag aan u voorleggen.

De algemene graven en de kindergraven op de algemene begraafplaats te Xxxxxxx worden uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Na het verstrijken van de uitgiftetermijn is er geen verlenging meer mogelijk. Bij sommige ouders die een kindje in een kindergraf begraven hebben, ligt dit gevoelig. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een aantal jaren geleden aangegeven dat er in geval van ruiming extra aandacht zal zijn voor de kindergraven. Het is mogelijk dat er in geval van ruiming besloten wordt om de kindergraven (nog) niet te ruimen. Op dit moment zijn er overigens geen plannen om graven te gaan ruimen.

De familiegraven op de algemene begraafplaats te Xxxxxxx worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar. Na die periode worden de nabestaanden aangeschreven en wordt hen gevraagd of zij het graf met een periode van 10 jaar willen verlengen.

De laatste maanden zijn wij meerdere keren benaderd door nabestaanden die iemand begraven hebben in een algemeen graf of een kindergraf. Zij willen het algemeen graf of kindergraf alsnog omzetten naar een familiegraf voor 30 jaar.

Graag zou ik van u willen vernemen of het mogelijk is om een algemeen graf of kindergraf tijdens de looptijd van 15 jaar alsnog om te zetten in een familiegraf met uitsluitende rechten voor 30 jaar.

Verder zou ik graag willen weten of het mogelijk is om een algemeen graf of kindergraf waarvan de looptijd van 15 jaar al enige tijd verstreken is alsnog om te zetten in een familiegraf met uitsluitende rechten voor 30 jaar.

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

XX

Gemeente XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Omzetten kan altijd, ook al staat het niet in de verordening; die vrijheid heeft B&W.
Maar de vraag is of dat verstandig is. Als u het aan 1 persoon toestaat, kunt u het in de toekomst aan anderen niet meer weigeren. De beruchte precedentwerking... Bezwarencommissies en bestuursrechters zullen daar dan zeker rekening mee houden, als u het anderen in de toekomst zou willen weigeren.

Het probleem is dat je dan in de toekomst algemene graven niet meer zo efficiënt kunt beheren als je misschien zou willen. Want je kunt dan niet meer hele vakken tegelijk ruimen, wat de kosten van ruiming verhoogt.

Nu is het de vraag of dat wel een reëel probleem is. Misschien hebt u op de begraafplaats zo veel ruimte, dat dat niet uitmaakt. Maar misschien ook niet.
Er kan ook onderscheid worden gemaakt tussen kindergraven en gewone algemene graven. Ik kan me voorstellen dat er minder bezwaar is om kindergraven om te zetten in eigen graven dan gewone algemene graven. Omdat er minder kindergraven worden uitgegeven, bijvoorbeeld.

U bent natuurlijk helemaal niet verplicht om op een verzoek tot omzetting in te gaan. U kunt tegen betrokkenen zeggen dat ze de stoffelijke resten kunnen laten opgraven en herbegraven in een ander graf. Dat is ook de gangbare manier.
Wie in het verleden voor een algemeen graf koos, wist dat de consequentie was dat niet verlengd kon worden.

Ik zie in ieder geval geen reden waarom de gemeente als begraafplaatshouder zichzelf met zulke verzoeken in een lastig parket zou brengen. U zou een optie moeten kiezen die voor het beheer van de begraafplaats in de (verre) toekomst het meest efficient is.
Het laten opgraven en herbegraven is op de meeste begraafplaatsen in Nederland het meest efficiënt. Maar, nogmaals, ik ken uw locale situatie niet.

Als de looptijd van een graf inmiddels verstreken is, kan het recht niet omgezet worden, maar kan wel een nieuw grafrecht worden gevestigd.
Voor het op- en herbegraven maakt het niets uit.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder