Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Begraafplaats voor belijders Hindoestaans geloof

28 september 2003

Vraag nummer: 2512 (oude nummer: 3125)

Geachte heer Van der Putten,

In onze gemeente woont een Surinaamse familie die hun zoon willen begraven op een begraafplaats voor personen die het Hindoestaanse geloof belijden. Kunnen zij van de gemeente eisen hier ruimte voor te creëren op de gemeentelijke begraafplaats?

Met vriendelijke groeten,
Karin Rosmolen

Antwoord:

Geachte mevrouw Rosmolen,

Ik kan uw vraag met ja en nee beantwoorden.

Het is zo dat niet particulieren, maar wel dat kerkgenootschappen gerechtigd zijn tot het hebben van een kerkelijke begraafplaats. En wel een begraafplaats van een omvang die recht doet aan het aantal leden van die gezindte.
Overigens kunnen particulieren ook een eigen privé begraafplaatsje hebben, maar dat is een andere invalshoek (zie de sub-rubriek Graf/begraafplaats op eigen grond).

Als de Hinstoestaanse gemeenschap in uw gemeente zich tot de gemeenteraad wendt met het verzoek om een Hindoestaanse begraafplaats aan te mogen leggen, moet aan die wens tegemoet worden gekomen. Men kan een eigen zelfstandige begraafplaats aanleggen, voor eigen rekening en risico. Maar men kan de raad ook verzoeken om een deel van de gemeentelijke begraafplaats ter beschikking te stellen. Een en ander is geregeld in artikel 38 en 39 van de Wet op de lijkbezorging.

Wanneer één familie uit die gemeenschap met het verzoek komt om een Hindoestaans gedeelte op de begraafplaats aan te wijzen, is dat te mager om aan het verzoek tegemoet te komen. Nu ken ik de organisatie van de Hindoestaanse geloofsgemeenschap niet of nauwelijks, maar als bijvoorbeeld de lokale/regionale pandit met een dergelijk verzoek komt, dat wordt ondersteund door een groot deel van de geloofsgemeenschap (wat bijvoorbeeld blijkt uit een brief van een bevoegd bestuur of een lijst met handtekeningen), kan de gemeente er mijns inziens niet omheen.

De omvang van het eigen gedeelte moet een afspiegeling zijn van het aantal gelovigen. Nu meende ik dat Hindoes meestal de voorkeur geven aan cremeren boven begraven, maar dat doet niet af aan hun wettelijk recht op een eigen (gedeelte van een gemeentelijke) begraafplaats. Wellicht wordt op dat Hindoestaanse gedeelte gewoon begraven, maar men kan natuurlijk ook urnengraven uitgeven.

Als de betreffende familie de enige Hindoestanen in uw gemeente zijn, moeten zij m.i. op grond van artikel 37, tweede lid, Wlb als het lokaal zelfstandige deel van een kerkgenootschap worden aangemerkt. En heeft de familie recht op een eigen deel van de begraafplaats. Maar dat wil niet zeggen dat er heel ingrijpende voorzieningen moeten worden getroffen. Dat kunnen gewoon een paar graven in een gewoon vak zijn. Het hoeft niet per se een fysiek afgescheiden deel met eigen ommuring, poort en oprijlaan te zijn.

Uw vraag laat zich zo opvatten dat het mogelijk een zeer actuele kwestie is. Dat men dit binnen enkele dagen gerealiseerd wil zien. Dat zal niet kunnen, althans niet formeel. De besluitvorming in de gemeenteraad moet worden voorbereid en de raad vergadert niet elke week. Maar als het verzoek nu door de lokale geloofsgemeenschap zou worden ondersteund, zou er wellicht wel al rekening mee gehouden kunnen worden bij de uitgifte van een graf, namelijk op een plaats waar mogelijk een Hindoestaans gedeelte zou kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder