In het crematorium

Hoe verloopt een crematie?

De keuze van crematorium is vrij. Er zijn geen voorschriften of beperkingen per regio. Meestal is de uitvaartverzorger de contactpersoon tussen u en het crematorium.

Tijdsduur

Voor een crematie krijgt u een bepaalde hoeveelheid tijd ter beschikking (bijvoorbeeld 1 uur en 30 minuten.) Voor de meeste crematieplechtigheden is dat voldoende. Die tijd kunt u verdelen tussen aula en condoleancekamer. Wilt u een uitgebreide plechtigheid of verwacht u veel belangstellenden, dan kunt u extra tijd reserveren. Dit gaat steeds per halfuur. Let op: extra tijd kost extra geld.

Aankomst en ontvangst

Aankomst en ontvangst

De familie kan aankomen per stoet of op eigen gelegenheid. Een medewerker van het crematorium staat bij aankomst klaar om genodigden te ontvangen en bijvoorbeeld even te helpen bij het uitstappen uit de auto's. Belangstellenden kunnen bij binnenkomst het condoleanceregister tekenen.

De meeste crematoria beschikken over meerdere ontvangstruimten voor familie en belangstellenden waar men in alle rust kan wachten tot de crematieplechtigheid begint. Deze vertrekken zijn van elkaar gescheiden zodat ontvangst op gepaste wijze geschiedt.

Tijdens het verblijf in deze ruimten wordt de kist met de overledene in een van de aula's klaargezet waarbij tevens alle voorbereidingen worden getroffen om de dienst goed te laten verlopen. De familie mag zelf de kist naar binnen dragen, de bloemstukken schikken of een aantal persoonlijke voorwerpen van de overledene plaatsen (bijvoorbeeld een foto of een schilderij). Als de plechtigheid begint, neemt de familie meestal als eerste plaats in de aula, daarna volgen de belangstellenden.

Aula

Aula

De meeste crematoria hebben een grote aula en een kleine aula. Meestal is het mogelijk de kleine aula aan te passen voor een intieme plechtigheid. Voor aanvang van de plechtigheid is het mogelijk individueel afscheid te nemen van de overledene.

De condoleanceruimte

Na de plechtigheid ontmoeten familieleden en belangstellenden elkaar in de condoleanceruimte (ook wel koffiekamer genoemd)van de grote of kleine aula. De belangstellenden kunnen hier de nabestaanden condoleren en als de familie dat wenst, gebruik maken van de catering die het crematorium kan verzorgen.

De ovenruimte

De ovenruimte

Na de plechtigheid in de aula brengt een medewerker van het crematorium de kist naar de ovenruimte, waar al vrij snel de feitelijke crematie begint. Als nabestaanden dat wensen, kunnen zij aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de oven. Elke overledene wordt afzonderlijk gecremeerd en in principe op de dag van de plechtigheid. De kist wordt op een invoerwagen geplaatst en bij een temperatuur van circa 800 graden Celsius ingevoerd in de oven. Het crematieproces is computergestuurd en duurt ongeveer 70-75 minuten waarbij de temperatuur van de oven oploopt tot circa 1100 graden Celsius.

Om te zorgen dat er geen verwisseling van de as kan plaatsvinden, wordt er voor het invoeren in de oven een identificatie-steentje met een uniek crematienummer op de kist gelegd. Dit steentje wordt pas van de as gescheiden als er wordt overgegaan tot verstrooiing.

De asverwerkingsruimte

De asverwerkingsruimte

Na de crematie wordt de as opgevangen in een metalen bak om af te koelen. Er blijft tussen 2,5 en 3,5 kg as per overledene over. In de asverwerkingsruimte worden metalen (schroeven en nieten van de kist, chirurgische metalen etc.) uit de as verwijderd. De as wordt fijngemaakt in een cremulator (een machine met grote metalen bollen) en vervolgens samen met het identificatiesteentje geborgen in een asbus waarop de noodzakelijke gegevens van de overledene staan vermeld (naam, datum van crematie en crematienummer).

De Nederlandse crematoria verzamelen de chirurgische metalen en edelmetalen. Het bedrijf dat deze metalen vervolgens recycled stelt de omzet na aftrek van kosten ter beschikking aan goede doelen: bijvoorbeeld de Hartstichting, het Koningin Wilhelminafonds, de Ronald McDonaldhuizen en Aidsfondsen.

Showroom

Showroom

Volgens de Nederlandse wet is het crematorium verplicht de as een maand in bewaring te houden. Pas daarna mag er worden overgegaan tot bijvoorbeeld verstrooiing.

Bij de mogelijkheden ter nagedachtenis kunt u denken aan sierurnen, beelden, urnament, medaillons, glassculpturen of plaatsing van gedenkplaten en gedenkstenen. Een eventuele tekst kan door de nabestaanden zelf bepaald worden. Reservering van een plaats voor een sierurn, gedenkplaat of gedenksteen is tevens mogelijk, evenals het aanwezig zijn bij plaatsing.

De basiskeuze die door de nabestaanden gemaakt moet worden is of men de as wil bewaren, deze wil gaan verstrooien of een combinatie daarvan. Zo is het mogelijk het grootste deel van de as te verstrooien en een beetje as te bewaren. Nabestaanden die nog geen beslissing kunnen of willen nemen over de asbestemming, kunnen de as van de overledene laten bewaren in de algemene nis. Deze algemene nis is niet toegankelijk voor het publiek, maar geeft de nabestaanden bedenktijd voor het nemen van een besluit over een definitieve asbestemming.

Vind een onderneming:

Mag je naakt worden begraven?
Reportage door:
Meer reportages
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Bril/horloge in crematieoven

Crematorium weigert heupprothese te geven aan dochter overledene

Cremeren huisdieren

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >