De plechtigheid

Religieuze en andere types: inhoud, locatie, opbouw

De meest voorkomende plechtigheden zijn:

- Religieus
- Niet-religieus
- Bij het graf

Religieus

Hierin staat meestal een dienst centraal die geleid wordt door een geestelijke. De plechtigheid wordt in een religieuze instelling gehouden, een kapel op de begraafplaats of bij het graf zelf. Gebed, lezingen en muziek kunnen hier ook deel van uitmaken. De volgorde staat meestal tenminste voor een deel vast en volgt de gebruiken van het geloof. Deze plechtigheid gaat vooraf aan de teraardebestelling of crematie.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Een plechtigheid is niet verplicht

Bijna alles wat je zelf wilt, mag

Een uitvaartonderneming zorgt voor de logistiek

Niet-religieus

Deze semi-formele dienst wordt door vrienden en/of familie gehouden voor of na de teraardebestelling. Meestal staan herinneringen aan de persoon centraal: zijn kwaliteiten en ervaringen. De plechtigheid kan op vrijwel elke locatie worden gehouden. Vaak wordt er gekozen voor een plek die van betekenis was voor de overledene en/of nabestaanden. Dat kan een café zijn, een dorpshuis, het clubhuis van de sportvereniging, maar ook de Hortus Botanicus in Amsterdam heeft wel eens dienst gedaan als decor van een afscheidsbijeenkomst. Toespraken, lezingen of muziek kunnen er ook deel van uitmaken.

Bij het graf

Een afscheidsritueel bij het graf maakt meestal deel uit van een grotere plechtigheid. Naast religieuze rituelen kunnen nabestaanden meehelpen de kist te laten zakken, een schepje zand of een bloem op de kist te werpen, of andere bijzondere handelingen te verrichten.

Zelf of door de uitvaartonderneming laten regelen?

Tegenwoordig kan bijna alles wat iemand wenst. U mag de hele uitvaart zelf regelen. Toch hebben de meeste nabestaanden tijd en ruimte nodig voor het verwerken van hun verdriet. Lang niet iedereen zal zich bezig willen houden met de logistieke taken van een uitvaart. Om die reden schakelt bijna iedereen een
uitvaartondernemer in.

Vuistregel voor afspraken met een uitvaartonderneming is: u bepaalt de inhoud van de plechtigheid, de uitvaartonderneming zorgt voor logistiek. Het zijn vaak juist de ondersteunende taken (zorgen voor vervoer, eten, dat alles volgens plan loopt) die beter aan een onderneming kunnen worden overgelaten.

Een plechtigheid is niet verplicht. Ook zonder een plechtigheid kan iemand begraven of gecremeerd worden.

Duur van een plechtigheid

De gemiddelde duur van een plechtigheid is 45 minuten voor de plechtigheid zelf, en 45 minuten voor de bijeenkomst erna in een koffiekamer of andere gelegenheid. Dit is gebaseerd op de gemiddelde tijd waarvoor mensen een aula reserveren. Dit kan verschillen, afhankelijk van de locatie.

Plaats van de plechtigheid

Naast de aula bieden steeds meer crematoria en begraafplaatsen de mogelijkheid de hele plechtigheid buiten te laten plaatsvinden, ook 's avonds.

Vind een onderneming:

Muziek

Vindt hier adressen van muzikanten voor levende muziek tijdens de uitvaart.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >