Bedankkaartjes en dankbetuiging

Belangstellenden bedanken voor hun steun

Er zijn verschillende manieren om mensen te bedanken voor de steun die ze u gaven na het overlijden van uw dierbare. De mensen die het meest dichtbij u staan zou u kunnen uitnodigen bij u thuis of u kunt ze bellen. Maar vaak is het bijna onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Om toch te laten weten dat u dankbaar bent voor de steun kunt u een bedankkaartje versturen of kunt u een dankbetuiging plaatsen in de krant. De dankbetuigingen worden doorgaans zes weken na de uitvaart geplaatst in de krant of verstuurd aan belangstellenden.

U kunt er voor kiezen om de dankbetuiging zelf te maken of om deze door een ander te laten maken. Op het internet zijn verschillende online aanbieders te vinden die de bedankkaartjes kunnen maken, maar ook uw plaatselijke drukker kan u hierbij helpen. Daarnaast is het mogelijk om de uitvaartverzorger te vragen om te helpen bij het maken en verzenden van de bedankkaartjes. Sommige mensen sturen met de bedankkaart ook een symbool mee. Een voorbeeld van zo’n symbool kan een zakje met zaadjes zijn dat symbool staat voor nieuw leven. Maar er zijn ook andere manieren om mensen te bedanken. Zo kunt u mogelijk een door de overledene of u zelf gemaakt herinneringsboekje versturen. Net als bij het samenstellen van de uitvaart telt ook hier dat u het zo persoonlijk kunt maken als u zelf wilt.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Zes weken na de uitvaart geplaatst of verstuurd

Social media kunnen ook worden gebruikt

Social Media

Veel mensen hebben een eigen profiel op sites als Hyves, Facebook of LinkedIn. Nadat iemand is overleden kunnen nabestaanden ervoor kiezen om het profiel te sluiten. Het is ook mogelijk om het profiel in stand te houden als een soort van (digitaal)gedenkplekje. Voor de nabestaanden biedt een persoonlijk profiel van de overledene ook een goede mogelijkheid om er een dankbetuiging te plaatsen. Dat kan alleen met een danktekst maar er kunnen eventueel ook citaten worden geplaatst van dingen die zijn gezegd tijdens de uitvaart. Een profiel is ook een plek waar eventueel foto’s of video’s van de uitvaart geplaatst kunnen worden. Als nabestaanden bepaalt u zelf wat u er wel of niet wilt plaatsen. Een bijkomend voordeel van een profiel is dat mensen uit de ‘vriendenlijst’ reacties achter kunnen laten. Naast de profielensites zou u eventueel ook gebruik kunnen maken van uw eigen Twitter account of het account van de overledene.

Uitvaart.tv

Wanneer u een video heeft gemaakt van de uitvaart kunt u er ook voor kiezen om deze gratis te verspreiden via www.uitvaart.tv. Op deze website staan video’s die betrekking hebben op alles wat te maken heeft met het levenseinde. Steeds meer families plaatsen hier de video van de uitvaart van hun dierbare. U kunt ervoor kiezen om aan het begin van de video kort een tekst in beeld te zetten waarin u de mensen bedankt voor hun steun na het overlijden van uw dierbare. Heeft u zelf geen video maar wilt u deze wel laten maken? Neem dan contact op met Uitvaart.tv voor een passende offerte. Mail naar info@uitvaart.nl

De tekst schrijven

Net als bij het opstellen van een rouwbericht/rouwadvertentie kunt u uw dankbetuiging zo persoonlijk maken als u zelf wilt. Echte regels van wat wel of niet moet bestaan er niet. De tekst in de dankbetuiging is meestal kort, het bestaat uit een paar zinnen. Om u op weg te helpen bij het opstellen hebben we hier een volgorde van de opbouw die (meestal) wordt gebruikt.

Dankbetuiging per post:

  • Begin de dankbetuiging met een zin waarin u uw dank uitspreekt. Bijvoorbeeld: ‘Voor uw belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze (man/vrouw/vader/moeder etc.)’.
  • Noem de naam van de overledene.
  • Daaronder schrijft u wat deze steun voor u heeft betekend.
  • Ondertekening (u kunt meerdere namen noemen maar u kunt er ook voor kiezen om te volstaan met: ‘Familie Jansen’.
  • Plaats en datum.


Dankbetuiging in de krant:
  • Begin de dankbetuiging met een algemene aanhef omdat u met deze dankbetuiging niet één, maar meerdere mensen tegelijk aanspreekt. Bijvoorbeeld: ‘Het is onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor vele steun die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze lieve (man/vrouw/moeder/oma/opa etc.).'
  • Noem de naam van de overledene.
  • Daaronder schrijft u wat deze steun voor u heeft betekend en bedankt u de mensen (bijvoorbeeld: ‘De vele reacties zijn een grote steun voor ons bij het verwerken van dit grote verlies. Op deze wijze willen wij u hiervoor danken.’
  • Ondertekening (u kunt meerdere namen noemen maar u kunt er ook voor kiezen om te volstaan met: ‘Familie Jansen’.
  • Plaats en datum.

Vind een onderneming:

Drukwerk

Leveranciers van rouwdrukwerk
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Mag je een gedicht zonder toestemming van de auteur gebruiken op de rouwkaart

Bedankkaartjes

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >