Zaakwaarneming versus bewindvoering


28 september 2006

Vraag nummer: 10546  (oude nummer: 8365)

Geachte notaris,
Ik ben bezig om een voogd te benoemen (heb eenoudergezag). Voor de situatie boven 18 jaar wil ik graag dat deze voogd nog steeds een (financieel) oogje in het zeil houdt. Dit omdat situatie kan ontstaan dat mijn zoon t.a.v. uitgeven van zijn erfenis beinvloed kan worden door zijn vader (hij heeft mijn zoon erkend). Het zou mooi zijn als de voogd ook na bereiken 18 jaar maandelijks een bedrag kan storten vanuit de erfenis plus studiekosten en woonlasten. Welke constructie is daarvoor handig? bewindvoerder over het vermogen (via rechtbank), zaakwaarneming, notariele volmacht? Of een andere mogelijkheid?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bewind in het testament waarin je ook een voogd benoemd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >