Wordt de bewindvoerder ook de curator?


10 februari 2017

Vraag nummer: 49606

Ik heb de partner van mijn moeder benoemt tot bewindvoerder kan hij zonder mijn toestemming curator of mentor van mijn moeder worden? Mag die dan ook mijn moeders begrafenis regelen en ten laste vd erfenis uitgaven doen?

Antwoord:

Geachte heer,

De bewindvoerder is benoemd door de rechter en wordt daarmee niet automatisch mentor of curator. Ook daarvoor is weer een rechterlijke beslissing nodig. Overigens eindigen de werkzaamheden van de bewindvoerder in beginsel bij overlijden van de persoon wiens vermogen onder bewind is gesteld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.