Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

wie heeft waar recht op ( of is waar toe verplicht ? )

19 juni 2007

Vraag nummer: 11126 (oude nummer: 9377)

De moeder van mijn vrouw is overleden. De oma van moeders kant die leeft nog ( opa is ook overleden ). De moeder van mijn vrouw was enigst kind en mijn vrouw heeft maar 1 zus ( en ook nog een vader ). Sinds het overlijden van opa zijn mijn vrouw en ik diegenen geweest die altijd alles regelden, contactperson waren voor het bejaarden en verpleeghuis waar ze zit etc. Mijn vrouw is voor bankzaken etc ook gemachtigd. Nu is oma opgenomen op een gesloten afdeling voor dementerenden en moet haar flatje dus leeg, hier zijn we dan ook volop mee bezig.
Tot dit punt heeft nooit iemand zich met het hele verhaal bemoeid of om oma bekommerd. Nu duiken er ineens twee zussen op met allerlei verwensingen dat oma daar verkeerd zit dat het ons om het geld is te doen en dat hun wel eens zullen zorgen dat ze daar weer weg kan etc etc.
Het goede mens heeft idd een mooi bedrag op de bank staan ( enkele duizenden euro's ) en ze had ook nog een mooi bedragje in een kluisje zitten wat nu bij ons staat.
Wij willen alles doen om het welzijn van oma te bevorderen en geld is daarbij van ondergeschikt belang, uiteraard is het moi meegenomen maar zolang oma nog leeft blijft het van haar en blijven wij er af.
Maar we krijgen nu dus allerlei zeer onaangename verwensingen naar ons toegeslingerd van twee zussen ( die nooit naar haar omgekeken hebben ) en nu vraag ik me af of hun ons iets kunnen maken of dat ze nog enig recht hebben om vervelend te kunnen gaan doen. De huisraad hebben wij voor zover er mog iets bruikbaars was allemaal geschonken aan een goed doel, evenals de "stereoapparatuur " en het witgoed, dit om voor ons eigen gevoel ook duidelijk te maken dat het niet om financieel voordeel gaat.
Ik hoor graag uw mening in deze, alvast bedankt !

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb geen mening daar ik niet de hele situatie kan overzien. Als je een geldige volmacht hebt, lijkt mij er weinig aan de hand (als je je goed achteraf kan verantwoorden). Heb je dat niet, dan heb je een probleem. Als een volmacht niet (meer) kan, dan is bewind de aangewezen manier.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder