Welke verantwoordelijkheid heeft een gemachtigde?


1 december 2017

Vraag nummer: 52951

Mijn moeder heeft meer dan 10 jaar geleden volmacht voor de bankrekening van haar ouders gekregen, omdat zij zelf geen geld uit de muur wilden halen. Mijn moeder heeft uitsluitend in opdracht van haar ouders geld opgenomen en dit ook altijd aan haar ouders overhandigd. Wat er met het geld gebeurde bepaalden haar ouders zelf. Mijn moeder heeft na het overlijden van haar vader een aantal jaar geleden, in opdracht van haar moeder geld een vrij groot geldbedrag opgenomen. Dit geld heeft mijn oma verdeeld over kinderen en kleinkinderen en in contanten aan hen overhandigd. Na die tijd heeft mijn moeder bedragen in opdracht van mijn oma opgenomen die mijn oma zelf beheerde. Zij gaf familieleden bij verjaardagen en geboorten een envelop met een bedrag daarin. Nu, na het overlijden van mijn oma wordt mijn moeder door haar broers en zussen ervan beschuldigd dat zij de gepinde bedragen niet overhandigd heeft aan haar moeder, maar zelf gebruikt te hebben. Van de bedragen die mijn oma aan familieleden heeft gegeven is geen bewijs.
Omdat mijn oma nog heel goed bij geest was (tot aan haar dood) en zelf bepaalde wat zij met dit geld deed, weet mijn moeder niet precies waar mijn oma haar geld aan uitgegeven heeft. Had mijn moeder dan toch een administratie bij moeten houden als gemachtigde? Is mijn moeder als gemachtigde verantwoordelijk voor de uitgaven van mijn oma, die helder van geest was?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een gevolmachtigde is inderdaad in beginsel wel gehouden om rekening en verantwoording af te leggen. Indien grootmoeder schenkingen heeft gedaan, dan zouden de begiftigden daar nog vanaf weten en een overzicht kunnen geven wat zij van grootmoeder ontvangen hebben. Dat kan dan weer als bewijs dienen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE