Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat moeten we doen voor een volmacht?

15 maart 2017

Vraag nummer: 50084

Een kennis heeft mij gevraagd op termijn zijn zaken voor hem te gaan regelen. Wij hebben bij de kantonrechter bewindvoering aangevraagd maar dat kan niet zolang meneer nog bij zijn volle verstand is. Hoe kunnen we e.e.a. inrichten zodat er geen problemen ontstaan met de zoon en dochter waarmee meneer al jaren geen contact meer heeft? Er is (nog) geen testament.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eenvoudig: op naar de notaris voor het zogenoemde levenstestament (= algemene volmacht).

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder