Wat moet is doen als de gevolmachigde geen inzicht in administratie geeft?


4 december 2018

Vraag nummer: 56844

Mijn tante (kinderloos) heeft na het overlijden van haar echtgenoot een volmacht gegeven aan haar buurman om haar administratie/betalingen uit handen te geven. 6 jaar geleden is ze opgenomen i.v.m. vergevorderde dementie. J.l. juli is zij overleden. De gevolmachtigde wil echter de complete administratie niet overhandigen. De bankafschriften heb ik inmiddels. Hij moest dit de boekhouding. Mijns inziens is een complete administratie de nota’s in combinatie met de bankafschriften. Hoe kan ik hem overtuigen dat ik de nota’s, polissen, lopende hypotheek etc ook in mijn bezit wil hebben. Inmiddels is er ingebroken in haar huis en via de gevolmachtigde heb ik de polis woonhuisverzekering gekregen.
Hoe kan ik hem motiveren om alles te overhandigen? De overige erven hebben ook recht op inzage, wanneer ze hierom vragen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een gevolmachtigde is in beginsel gehouden informatie te verstrekken aan de volmachtgever, dan wel diens erfgenamen. De vraag is wel waartoe de gevolmachtigde bevoegd was. Dat hangt af van de inhoud van de volmacht. Mij lijkt dat alleen daarover informatie verstrekt kan worden. De gevolmachtigde dient uiteraard wel aan de juiste persoon informatie te verstrekken. In dat verband kan een verklaring van erfrecht van een notaris nodig zijn.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE