Wat kan ik doen als de gevolmachtigde geen informatie geeft?


13 december 2018

Vraag nummer: 56934

Mijn zus is overleden 7 sept.2017. Mijn neef was bewindvoerder en heeft volmacht gekregen van alle erfgenamen, 4 kinderen van mijn zus en ik. Na afgifte van mijn volmacht heb ik niets meer vernomen. Ik heb de notaris om raad gevraagd en op zijn verzoek heb ik mijn neef verzocht om de stand van zaken toe te sturen aan de erfgenamen. Er komt echter geen enkele reactie van mijn neef. Hoe moet ik nu verder handelen.
Met dank en vriendelijke groeten, carla crijnen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gevolmachtigde is gehouden inlichtingen te geven en rekening en verantwoording af te leggen. Indien dat niet gebeurt of u niet meer wil dat uw neef uw gevolmachtigde is, dan kan de volmacht door u worden ingetrokken. Vraagt u aan de betrokken notaris hoe u dat moet doen (indien u dat wenst te doen) en wat de gevolgen daarvan zijn.
Verder zou u samen met de andere erfgenamen de gevolmachtigde kunnen benaderen en informatie kunnen afdwingen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE