Wat gebeurt er als de 2e executeur beginnende dementie heeft.


14 januari 2017

Vraag nummer: 49029

Twee jaar geleden kreeg de tante van mijn man dementie. Omdat zij dit zelf in zag heef zij toen een volmacht afgegeven aan mij om haar zaken te regelen. Ik heb de afgelopen jaren alles voor haar geregeld inclusief de verhuizing naar een verpleeghuis en de verdeling van haar boedel tussen haar zus (mijn schoonmoeder) en mijn man en zijn broer. Haar financiële zaken regel ik ook.
In de notariële volmacht heeft zij mij en haar zus aangewezen als executeur in geval van overlijden.
Haar zus is nu ook beginnend dement en heeft een soortgelijk volmacht afgegeven aan haar beide zonen.
In het testament van onze tante is haar zus als volledige erfgenaam aangewezen en haar zoons bij eventueel vooroverlijden.

Ik heb 2 vragen:
- Kunnen de beide zoons verklaren dat zij mij als executeur aanvaarden, zodat wij hun moeder niet hoeven te raadplegen? De ene dag is zij nog helder, de volgende dag moeten we alles opnieuw vertellen en raakt zij in de war.
- Kunnen de beide zoons uit naam van hun moeder afzien van de erfenis op haar naam, zodat zij direct erven? Beide dames hebben een flink inkomen en hebben daarvan flink gespaard. Moeder wordt dus niets ontzegd, alleen een nog hogere bankrekening.

Als dit mogelijk is, mag dit dan in goed overleg of moet dat via een notaris? Er is geen sprake van strijd tussen de erfgenamen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vooreerst moet de gevolmachtigde en de executeur scherp van elkaar worden gescheiden. De gevolmachtigde treedt op tijdens levens van de volmachtgever. De executeur treedt pas op na overlijden van de testateur. Een gevolmachtigde wordt doorgaans aangewezen in het zogenoemde 'levenstestament' of een in algemene notariele volmacht. Een executeur wordt aangewezen in een testament.

Indien er geen executeur in een testament is aangewezen, kunnen de erfgenamen wel weer één van hen of een derde aanwijzen als gevolmachtigde (van de erfgenamen).

Indien er twee gevolmachtigden of executeurs zijn aangewezen is het van belang vast te stellen of ze slechts gezamenlijk kunnen handelen of ook ieder apart. Dat hangt af van de inhoud van de volmacht/het testament.

Of de gevolmachtigde ook kan verwerpen namens de erfgenaam/volmachtgever, durf ik niet te beantwoorden. Ook dat hangt lijkt mij in eerste instantie af van de inhoud van de volmacht.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE