voorwaarde volmacht


5 oktober 2004

Vraag nummer: 8699  (oude nummer: 4750)

Mijn vader is ernstig ziek en wil graag zijn zaken nu en na zijn overlijden goed geregeld hebben. Ik heb een volmacht van mijn zwager gekregen, die bij mijn schoonvader is gebruikt. Mijn schoonvader was ook ernstig ziek en is inmiddels overleden. Mijn zwager kan nu ook over mijn schoonmoeder beslissen die dement is. Dit
laatste is echter niet van toepassing op mijn vader, maar om alles goed geregeld te hebben is deze volmacht dan goed?
Tussen haakjes staat een stukje wat mijn vader er per se tussen wil hebben, maar volgens mij er juist niet tussen moet.

Volmacht
Hier bij stelt
De heer......, wonende te...., geboren op...... te....
mevrouw....., wonende te...., geboren op..... te.....
aan als gevolmachtigde.
Mevrouw..... krijt de volledige zeggenschap (in geval van handelsonbekwaamheid van de heer......) om namens en in plaaats van de heer..... op te treden.
Deze volmacht geldt voor alle handelingen.
De volmacht geldt vanaf...
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te......, op.......

Naam
Naam

Is dit een goede volmacht of heeft u een andere optie?

Met vriendelijke groeten,
Mevr. Simmelink

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het grote probleem bij dit soort volmachten is dat deze afhankelijk zijn van een bepaalde situatie. In uw volmacht staan namelijk de woorden "ingeval van handelingsonbekwaamheid"....enz. Wie bepaalt dan dat de volmachtgever handelingsonbekwaam is? Wat wordt eigenlijk bedoeld met handelingsonebekwaamheid? Bij onder curatelestelling is er een curator en dan is er dus strijd met de volmacht!

Beste is even langs de notaris te gaan.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE