Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

volmacht

14 november 2012

Vraag nummer: 32686

geachte heer, 9mei is moeder overleden.Zonder overleg hebben m''n broers zich als gevolmachtigden opgeworpen. Onlangs is het huis verkocht, ik heb echter niets ontvangen. Er wordt totaal niet gecommuniceerd. Wat moet ik hiermee. Alvast dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Je opwerpen als gevolmachtigden en dan zeker bij de verkoop en levering van een huis, lijkt me erg sterk. Tenslotte moet een volmacht worden afgegeven (door een mede-gerechtigde/erfgenaam) en zal bij overdracht van een huis de notaris controleren of betreffende personen wel bevoegd zijn.

Gevolmachtigden moeten in beginsel wel informatie geven aan de volmachtgever en ook rekening en verantwoording afleggen.

Hebt u al een volmacht afgegeven, dan kunt u die herroepen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder