Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

volmacht probleem

19 januari 2017

Vraag nummer: 49141

Een van de erfgename wil niet tekenen voor de volmacht, terwijl de andere 2 wel getekend hebben. Kan je ook zonder de 3e beslissingen nemen of de 3e persoon er tussen uit halen. Persoon heeft veel belastingschulden en kan niet met geld omgaan. Wil alles naar zichzelf toetrekken om meer geld te ontvangen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er meerdere erfgenamen zijn, moeten ze in beginsel alles samen afhandelen. Indien één van de erfgenamen een volmacht krijgt van de anderen, dan kan die erfgenaam op die wijze binnen de bevoegdheid van de volmacht handelen. Werkt 1 erfgenaam niet mee, dan moet de gevolmachtigde samen met die erfgenaam handelen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder