volmacht of bewind


9 januari 2006

Vraag nummer: 9891  (oude nummer: 7248)

Geachte Heer van der Griend,
Situatie:Moeder in 1999 overleden.Er is een testament op de langstlevende gemaakt.Vader en moeder hebben mij jaren geleden verteld dat als zij beiden zijn overleden,mijn zus en ik(er zijn 2 kinderen) niet zonder elkaars handtekening bij de notaris aan hun spaarcentjes kunnen komen.Vader is inmiddels dement en sinds sept.2005 opgenomen in een verzorgingshuis.Ik woon in het buitenland,maar ik ben de afgelopen jaren vaak naar Holland overgekomen o.a. om mijn vader te helpen na een hersenbloeding..Mijn zus(8 jaar ouder dan ik en wij hebben geen goede verstandhouding) heeft sinds december 2004 de volledige volmacht over papa zijn bankzaken genomen.Er werd mij dan ook terstond door haar vertelt dat ze voortaan alles zonder mijn toestemming voor papa gaat regelen.Tot dit moment hadden wij beiden een volmacht bij vaders Bank.Ze heeft samen met mijn demente vader mijn volmacht ingetrokken(dit heb ik later gemerkt toen ik niet meer in kon loggen met mijn vaders volmacht op internetbanking).Ik was zo verbaasd over dit alles en tegelijkertijd overmand door haar optreden dat ik niets kon zeggen.Ik heb mijn zus vorige week(5-1-06) gebeld en hoorde dat vader al sinds september j.l. permanent in het tehuis woont en dat mijn zus het ouderlijk huis heeft leeggeruimd en alle inboedel aan een voor mij onbekende vriend heeft weggegeven..Dit moest ik allemaal in een adem aanhoren en was opnieuw overmand en verdrietig.Mijn vraag :Kan mijn zus dit allemaal zomaar zonder mij beslissen?Heb ik op dit moment recht om inzage in papa's bankzaken te vragen aan mijn zus?Wat gebeurt er als papa komt te overlijden en mijn zus een en/of rekening bij papa's bank heeft?Is het verstandig om mijn buitenlandse adres bij vaders notaris door te geven?Ik ben helaas bang dat mijn zus geld van mijn vaders bankrekening wegsluisd nu er geen enkele controle meer kan plaatsvinden.En als mijn vader is overleden alle spaargeld is verdwenen.Als zij geen medewerking wil verlenen,welke stap moet ik dan ondernemen om de wil van mijn ouders na te leven?.Ik voel me verplicht ,naar mijn overleden moeder en demente vader,om wat zij samen bij de notaris in een testament hebben vastgelegd nageleefd te zien.Hartelijk dank voor de tijd die U heeft vrijgemaakt voor mijn vragen.Hopelijk kunt U enkele van mijn vragen beantwoorden.Vriendelijke groeten,
Mw. van Tiel

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De handelingen die uw zuster kan verrichten moet binnen de bevoegheid van de volmacht blijven. Als het alleen een bankrekening betreft dan kan het dus slechts wat de tegoeden op die rekening betreft rechtsgeldig. De rest is strikt genomen niet rechtsgeldig.

Maar soms moet er toch wat gebeuren. Normaal gesproken doe je dat in onderling overleg. Lukt dat niet of zijn er teveel zaken om te regelen, dan is de onderbewindstelling de meest aangewezen weg. Wie bewindvoerder wordt is dan natuurlijk de volgende vraag. Mij lijkt dan u samen als bewindvoerder de beste oplossing (maar dat is niet aan mij). Folders over bewind kunt u opvragen bij postbus 51.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE