volmacht / bewind en mentorschap


15 januari 2006

Vraag nummer: 9916  (oude nummer: 7284)

MIJN VADER LIJDT AAN EEN ERNSTIGE VORM VAN ALZHEIMER EN IS OPGENOMEN IN EEN VERPLEEGTEHUIS.
MIJN MOEDER (74) WIL GRAAG ALS GEVOLMACHTIGDE VAN MIJN VADER OPTREDEN, ZOWEL ALS HET GAAT OM FINANCIELE KWESTIES ALS OOK WANNEER HET GAAT OM ZORGVRAGEN.

VRAAG:
KAN MIJN VADER IN ZIJN SITUATIE NOG EEN VOLMACHT AFGEVEN OF IS HET NOODZAKELIJK DAT BEWIND WORDT AANGEVRAAGD BIJ DE KANTONRECHTER? MAG EEN GEVOLMACHTIGDE C.Q. BEWINDVOERDER OOK BESLISSEN OVER ZORGVRAGEN OF MOET DAARVOOR HET MENTORSCHAP WORDEN AANGEVRAAGD? ZO JA KAN BEWIND EN MENTORSCHAP GELIJKTIJDIG D.W.Z. MIDDELS HET INDIENEN VAN 1 VERZOEKSCHRIFT, WORDEN AANGEVRAAGD BIJ DE KANTONRECHTER?
TOT SLOT, KUNNEN MEERDERE PERSONEN WORDEN AANGEWEZEN ALS BEWINDVOERDER OF MENTOR?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben geen medicus, maar mij lijkt de route van de volmacht wat lastig worden. Daarvoor in de plaats zou inderdaad bewind (of curatele) al dan niet tezamen met mentorschap dienst kunnen doen. Meerdere personen als bewindvoerders is overigens mogelijk. Via postbus 51 kunt u prima folders opvragen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE