Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

volmacht / bewind en mentorschap

15 januari 2006

Vraag nummer: 9916 (oude nummer: 7284)

MIJN VADER LIJDT AAN EEN ERNSTIGE VORM VAN ALZHEIMER EN IS OPGENOMEN IN EEN VERPLEEGTEHUIS.
MIJN MOEDER (74) WIL GRAAG ALS GEVOLMACHTIGDE VAN MIJN VADER OPTREDEN, ZOWEL ALS HET GAAT OM FINANCIELE KWESTIES ALS OOK WANNEER HET GAAT OM ZORGVRAGEN.

VRAAG:
KAN MIJN VADER IN ZIJN SITUATIE NOG EEN VOLMACHT AFGEVEN OF IS HET NOODZAKELIJK DAT BEWIND WORDT AANGEVRAAGD BIJ DE KANTONRECHTER? MAG EEN GEVOLMACHTIGDE C.Q. BEWINDVOERDER OOK BESLISSEN OVER ZORGVRAGEN OF MOET DAARVOOR HET MENTORSCHAP WORDEN AANGEVRAAGD? ZO JA KAN BEWIND EN MENTORSCHAP GELIJKTIJDIG D.W.Z. MIDDELS HET INDIENEN VAN 1 VERZOEKSCHRIFT, WORDEN AANGEVRAAGD BIJ DE KANTONRECHTER?
TOT SLOT, KUNNEN MEERDERE PERSONEN WORDEN AANGEWEZEN ALS BEWINDVOERDER OF MENTOR?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben geen medicus, maar mij lijkt de route van de volmacht wat lastig worden. Daarvoor in de plaats zou inderdaad bewind (of curatele) al dan niet tezamen met mentorschap dienst kunnen doen. Meerdere personen als bewindvoerders is overigens mogelijk. Via postbus 51 kunt u prima folders opvragen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder