Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

verwerping erfenis door onder bewind gestelde

16 april 2023

Vraag nummer: 66459

Geachte heer,
Mijn broer(70 jaar) verblijft in een instelling voor psychogeriatrische patienten. Ik ben zijn bewindvoerder. Mijn zus, met wie hij amper en mijn kinderen en ik veel contact hadden, overleed en liet wat geld na. Ik heb de rechtbank verzocht om hem de erfenis te laten verwerpen, zodat mijn kinderen van dit geld kunnen profiteren. Het verzoek is afgewezen omdat mijn broer geen 30.000 euro bezit maar 'slechts' 5.000 euro, waar iedere maand nog wat bij komt omdat hij weinig op maakt.
Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen tegen deze uitspraak?
Ik hoor graag van u!
Vriendelijke groet,
Simone Vonder

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het spijt me maar ik kan u hierop geen antwoord geven. Wellicht een idee om uw licht eens op te steken bij en gespecialiseerd advocaat (VFAS).

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder