Verkoop huis na opname verpleeghuis


13 december 2012

Vraag nummer: 33029

L.s,Mijn schoonmoeder wordt op korte termijn opgenomen in een verpleeghuis.Hoe lang na haar opname kunnen wij haar huis te koop aanbieden? Mijn man is al bewindvoerder sinds geruime tijd.
Met vriendelijke groet Mw M Simons

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er sprake is van bewind, dan zal de bewindvoerder daar over beslissen.Indien terugkeer niet te verwachten is, dan is verkoop mogelijk een juiste beheershandeling. Bedenk wel dat voor verkoop en levering toestemming van de rechter nodig is, dus maak daarvoor een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.