Verklaring


18 maart 2014

Vraag nummer: 37720

Is het voldoende als ik een brief, getekent door mij en mijn nicht achterlaat bij overlijden waardoor mijn nicht bankzaken kan regelen?
Ik heb een man, hij is dementerend en kan deze zaken niet zelf regelen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is vrees ik niet afdoende, althans mij lijkt dat derden, zoals banken, daar geen genoegen mee zullen nemen.
Het is raadzaam dat u via een/uw notaris een algemene volmacht opstelt en uw nicht ook aanwijst als executeur in uw testament indien u dat op deze wijze geregeld wenst te hebben.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.