ouderlijk huis verkopen


31 maart 2008

Vraag nummer: 11653  (oude nummer: 10537)

Mijn moeder is opgenomen in een verpleeghuis (PG + BOPZ) en is dementerend. Haar 2e echtgenoot heeft een verzoek ingediend om haar onder curatele te stellen. Wij willen na beider overlijden graag in ons ouderlijk huis gaan wonen. We willen het dan kopen met o.a. inbreng kindsdeel. Haar 2e echtgenoot blokkeert dit echter. Kan hij het huis verhuren/verkopen wanneer de Kantonrechter curatele heeft uitgesproken over mijn moeder?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat lijkt mij wel. Overigens meen ik dat voor de verkoop wel toestemming van de rechter nodig is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.