opzettelijk onvolledig invullen bewindaanvraag


12 maart 2010

Vraag nummer: 13663  (oude nummer: 15427)

Na overlijden van mijn kinderloze tante, blijkt uit informatie van de Rechtbank dat mijn broer, het bewind toegewezen heeft gekregen door de aanvraagformulier opzettelijk onvolledig in te vullen. D.w.z hij heeft mijn bestaan niet genoemd. Ik ben dus niet gehoord door de rechter. Gezien zijn eerdere dubieuze praktijken met het bewind van mijn moeder, zou zeker niet ingestemd met toewijzing van bewind aan hem.
Is dit valsheid in geschrifte. dan wel misleiding van de Rechtbank? Zo ja, wat kan ik hiertegen doen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik zo niet beoordelen, maar u hebt lijkt mij in dat geval wel reden om de rechter hiervan op de hoogte te stellen. Waar nodig of wenselijk of vereist zal er misschien er heroverwging plaatsvinden, maar dat zou de rechtbank moeten aangegeven.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE