openen bankkluis


27 oktober 2016

Vraag nummer: 47958

Bij de afhandeling van een nalatenschap is gebleken dat de erflater in het bezit was van een bankkluis. Eén van de erfgenamen, in het bezit is van een na de dood doorlopende machtiging, blijkt eigenhandig en zonder bijzijn van getuigen deze deze kluis kort voor het overlijden te hebben geopend.
Het geldbedrag dat in de kluis aanwezig zou zijn wordt aan de aan de notaris doorgegeven. Dit valt slecht bij de overige erfgenamen, ook gezien het feit dat door deze ene erfgenaam per definitie nogal creatief met het bezit van de erflater is omgegaan. Mag de gemachtigde erfgenaam na overlijden - gezien de aard van de machtiging - eigenhandig dit soort handelingen verrichten of dient een machtiging die doorloopt na overlijden te worden gezien als een handelingsbevoegdheid na instemming van alle erfgenamen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel eindigt een volmacht door overlijden van de volmachtgever, dus zou sprake zijn van een zogenoemde onherroepelijke volmacht. Veel is dus afhankelijk van de inhoud van de volmacht zelf. Overigens moet het onherroepelijk karakter van deze volmacht in beginsel wel ten gunste zijn van de volmachtgever en niet zozeer de gevolmachtigde. In het algemeen is het aan te bevelen indien er een gevolmachtigde is, om die persoon ook als executeur aan te wijzen in een testament en als dat niet is geschied dat dan de erfgenamen gezamenlijk handelen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE