Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ontrekking uit de nalatenschap

8 januari 2006

Vraag nummer: 9889 (oude nummer: 7246)

Mijn moeder is 12 november jl. overleden. Mijn vader leeft nog. Mijn broer beheert het geld. Ik krijg geen financieel inzicht in de stand van zaken. Mijn vader ook niet. Mijn broer is onlangs mederekeninghouder van de bankrekening van mijn vader. En/of. Hij laat mijn vader gewoon tekenen en ik word daarvan niet in kennis gesteld. Ik denk dat mijn broer reisjes aan anderen uitdeelt uit de nalatenschap en zichzelf ook bevoordeelt. Hoe kan ik voorkomen dat over een tijd het hele geld (mijn kindsdeel) op is. Kan ik mijn kindsdeel moederspart alsnog opeisen bij mijn broer. Is er geen sprake van verduistering.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Alles kan, maar eerst moet je vaststellen van wie het is. Is het via een testament of de wet eigendom van uw vader, dan is hij bevoegd, tenzij een ander gevolmachtigd is namens hem of bewind voert over zijn vermogen. Is dat er niet, dan klopt er inderdaad iets niet.

Mij lijkt dat als u vader niet goed voor zijn eigen zaken kan zorgdragen, dat bewind de meest aangewezen weg is.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder