nalatenschap


11 januari 2014

Vraag nummer: 36980

Stel, mijn moeder is overleden.
Zij heeft haar broer in het buitenland een volmacht gegeven over haar bezittingen.
Na haar overlijden zegt haar broer dat er niets meer is. Kan ik inzage in haar vermogen opeisen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel kan gelden, dat indien de volmachtgever aanspraak kan maken op rekening en verantwoording door de gevolmachtigde, de erfgenamen van de vcolmachtgever dat dan ook zouden kunnen. Als er niets meer is, dan zou ook door de gevolmachtigde aan te tonen moeten zijn, waaraan één en ander is besteed.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.