meebeslissen verkoop huis


9 juli 2006

Vraag nummer: 10429  (oude nummer: 8189)

Mijn moeder is onder bewind gesteld. Vader overleden, twee kinderen nog in leven, een overleden. De overleden broer heeft 3 kinderen.
Kunnen deze nu mee beslissen over eventuele verkoop van het huis van onze moeder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De bewindvoerder beslist na goedkeuring van de Kantonrechter over het vermogen van uw moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.