Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

kindsdeel

13 november 2008

Vraag nummer: 12157 (oude nummer: 11687)

geachte heer.mevrouw.

mijn vader is 10 jaar geleden overleden.

Mijn moeder is niet meer in staat allerlei dingen te doen.
vooral het financieele gedeelte.

Er is onenigheid tussen de twee kinderen.

Vraag : kan ik om verdere escelatie te voorkomen ,
Een officieel bevindvoerder
hulp inroepen.


DANK. A.Polmann

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bewind of curatele lijkt inderdaad de aangewezen weg. De benoeming gaat via de kantonrechter (bij bewind), waarbij de naaste familie als eerste aangewezenen daarvoor kandidaat zijn. Of het veel oplost gezien de onenigheid is de va=raag.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder