kan mijn moeder aktes tekenen over hun huis omdat mijn vader dement is


27 februari 2015

Vraag nummer: 41633

mijn vader is dement kan mijn moeder mij alleen machtigen om officieele aktes te tekenen omtrent erfdienstbaarheid en het bijkopen van een stukje grond.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien het zaken betreft die slechts uw vader aangaan, zou een volmacht af te geven door uw vader mogelijk kunnen zijn. Indien, al dan niet vanwege gemeenschap van goederen, het ook zaken betreft die uw moeder aangaan, dan zou dat mogelijk niet kunnen. De notaris die één en ander verzorgt, zou dat kunnen vaststellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.