Huis verkopen demente moeder


19 november 2015

Vraag nummer: 44268

Geachte heer/mevr,
Mijn moeder zit al geruime tijd in verpleeghuis, zij weet niets meer. Mijn zus beheert het geld, nu willen wij het huis verkopen. Wat moeten wij doen?

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
P. Porsius

Antwoord:

Geachte heer,

Er zit maar één ding op lijkt mij: bewind/curatele aanvragen bij de rechter en de rechter meteen vragen om toestemming voor de verkoop en levering.

Indien een koopovereenkomst wordt getekend voordat er toestemming van de rechter is, dan is het aan te bevelen een ontbindende voorwaarde op te nemen voor het geval de toestemming niet verkregen wordt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.