huis van dementerende tante leeggehaald door bewindvoerder, vlak voor haar overlijden


11 maart 2010

Vraag nummer: 13657  (oude nummer: 15415)

bewindvoerder van mijn kinderloze tante,mijn broer, blijkt 1 maand voor haar overlijden,
de volledige boedel uit de woning van mijn inmiddels overleden tante te hebben ontvreemd.
Ik ben als medeerfgenaam, overal buitengehouden.
Mag hij dit, als bewindvoerder zomaar doen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De bevoegdheden en verplichtingen van de bewindvoerder staan in de wet omschreven. Voor sommige beheershandelingen is toestemming van de rechter nodig. Anders handelingen kunnen weer vallen onder de noemen 'gewoon' beheer, waarvoor wel achteraf rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE