gevolmachtigde


23 september 2008

Vraag nummer: 11990  (oude nummer: 11316)

MIjn broer is alles wat met de afwikkeling van de nalatenschap van mijn vader te maken heeft zelf aan het regelen. Mijn moeder zit in een verpleegtehuis en is niet geheel wils of beschikkingsbekwaam. Nu hebben ze zonder daar mij eerst in te kennen, want alles gaat buiten mij om, een bewindvoerder en een mentor aan laten wijzen. Hiertegen ga ik natuurlijk in bezwaar. Maar de vraag is Kan en mag mijn broer, zonder dat hij als gevolmachtigde door de andere erven ,mijn andere broer en ik, dit alles zomaar regelen??? Waarschijnlijk is mijn oudere broer met dit alles eens maar dat weet ik niet omdat ik overal buiten gehouden word.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Iedere belanghebbende/betrokkene kan de rechter verzoeken om bewindvoering.
In hoeverre rechtsgeldig gebruik ik gemaakt van een volmacht hangt mede af van de inhoud van de volmacht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.