Gevolmachtigde doet dingen die niet kloppen.


22 november 2020

Vraag nummer: 62010

Mijn schoonvader en schoonmoeder hadden samen een huis gekocht. Mijn schoonvader heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Mijn schoonmoeder 3 kinderen uit een eerder huwelijk. Mijn schoonmoeder is 14 jaar geleden overleden. Mijn schoonvader is nu in een verpleeghuis. Dementerend. De zoon en dochter van mijn schoonvader hebben een notaris naar het verpleeghuis laten komen, de vader is wilsbekwaam verklaard en de zoon kreeg de volmacht. (Wij, de kinderen van moeders kant, hoorden dit achteraf). 1 maand na het verkrijgen van deze volmacht is het huis te koop aangeboden en een bod geaccepteerd. Wij hoorden dit achteraf. Wij proberen vrede te bewaren omdat zij alle touwtjes in handen hebben. De 2 ouders hebben een testament waarin staat dat alle 5 hun kinderen een gelijk deel krijgen. De langstlevende heeft vruchtgebruik. We kregen bericht van de dochter dat zij op 7 novmember uit Spanje zou komen en in de 2 daaropvolgende weken het huis zou leeghalen. Wij mochten meenemen wat we wilden omdat wat overbleef naar opkopers e.d. zou gaan. Wij hebben spullen van emotionele waarde uitgezocht. 6 November gingen we naar het huis om de laastse dingen uit te zoeken, toen bleek het hele huis gestript. Leeggehaald. Alles weg. Wanden, vloeren alles leeg. De dochter was 1 week eerder gekomen, zonder het ons te vertellen en had alles laten verdwijnen. Overleg is niet mogelijk. Zij zijn brutaal en gooiden de haak erop. Notarieel moest de verkoop van het huis nog in orde worden gemaakt. Nu kregen we te horen van de notaris dat de naam van Moeder nog op de hyptheekacte staat en dat dus alle 5 de kinderen moeten instemmen met de verkoop van het huis. Dus achteraf, was het niet legaal wat zij hebben gedaan. Het huis verkopen en de spullen laten verdwijnen. Fiscaal is het wel een goede keuze om het huis te verkopen dus daar zijn we het mee eens. Mijn schoonvader wil NIET dat zijn huis wordt verkocht. Hij mag het niet weten van zoon en dochter omdat hij dan van streek zou raken. (dat snap ik wel). Wat ik niet snap, dat 1 maand nadat de schoonvader wilsbekwaam genoeg is gebleken om de volmacht over te dragen aan zijn zoon, de zoon iets doet, wat volstrekt tegen de wil van zijn vader in gaat. Het huis verkopen en ook al zijn dierbare spullen laten verdwijnen. De zoon handelt dus NIET naar de wil van zijn vader. Ook denk ik nu, dat het leeghalen van het huis, niet legaal was. Het was NIET met ons afgesproken. Is het mogelijk om iemand uit zijn volmacht te zetten en het over te dragen aan de notaris? En is het strafbaar, wat de zoon en dochter hebben gedaan. De hele inboedel laten verdwijnen terwijl zij ons in de illusie lieten dat we nog tijd hadden om iets uit te zoeken. Normaal overleg met deze mensen is niet mogelijk. Wij weten eigenlijk niet eens of hij wel echt gevolmachtigd is. Zij hebben dit wel gezegd, maar geven ons geen naam van de notaris. Kunnen wij een bewijs opeisen? Kunnen wij een bon opvragen van de verkoop van de inboedel? Nogmaals, mijn schoonvader wéét het niet eens. Alle dierbare spullen van hem zijn ook verdwenen. Hij zit zelf in een kale kamer in een verpleeghuis. Wij willen eiggenlijk dat de volmacht over dit alles aan de notaris wordt overgedragen. Wat kunnen we doen. Is de zoon strafbaar?

Antwoord:

Geachte heer en mevrouw,

De inhoud van de volmacht is van belang om vast te stellen wat de bevoegdheden zijn. Daarnaast moet een gevolmachtigde rekening en verantwoording afleggen. In theorie zou u de rechter kunnen vragen om bewind uit te spreken en een ander te benoemen als bewindvoerder in plaats van de gevolmachtigde. Ook staat in een volmacht overigens doorgaans bepalingen over de situatie dat de rechter alsnog bewind uitspreekt, maar dat kan ik dus (ook) niet beoordelen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE