generale volmacht


1 april 2013

Vraag nummer: 34143

Vervalt een generale volmacht gegeven door gehuwden (man en vrouw) in algehele gemeenschap van goederen aan een derde door het overlijden van een van de partners?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat hangt mede af van de inhoud van de volmacht. Volgens de wet eindigt de volmacht door overlijden van de volmachtgever. Indien de gehuwde partner ook een volmacht heeft afgegeven en er geen bijzondere omstandigheden zijn, dan neem ik aan dat deze wel 'gewoon' doorloopt, tenzij de gevolmachtigde zelf is overleden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.