Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

geen testament en geen notariële machtiging

30 oktober 2021

Vraag nummer: 63814

IK ben gemachtigd voor de en/of bankrekening van mijn ouders.
Mijn vader heeft door de zorgzwaarte geen tekenbevoegdheid meer.
Ik wilde een levenstestament laten opstellen, zodat mijn moeder aan kan geven wat zij wil Echter gaat haar toestand nu zo achteruit dat ze soms in de war is en ik te laat ben om deze nog op te laten stellen.
Het lijkt er nu op dat mijn moeder als eerst overlijdt en dan zegt de bank dat mijn machtiging voor hen beiden niet meer van kracht is, maar mijn vader kan niet tekenen voor mij om mij voor hem alleen te machtigen.
Hoe kan ik bij het geld om de uitvaart te betalen? Daar heb ik met hen samen jaren beetje bij beetje voor gespaard.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien geen volmacht/levenstestament opgesteld kan worden, dan is wellicht bewind via de rechter een optie. U kunt dat terugvinden op rechtspraak.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder