Demente moeder, huis verkopen


15 februari 2013

Vraag nummer: 33649

Onze moeder is dement en zit in een verzorgingstehuis, maar notarieel is vastgelegd dat het huis pas na haar dood verkocht mag worden, onze vader is in 2004 overleden. Hoe nu verder?

Antwoord:

Geachte heer,

Geen idee. Waarom is het op deze wijze vastgelegd en zijn dat inderdaad de juiste bewoordingen? Vraag dat eens na bij betreffende notaris. Indien moeder dement is dan ligt bewind of curatele via de rechter voor de hand. De bewindvoerder/curator heeft dan vervolgens weer machtiging nodig van de rechter voor bepaalde rechtshandelingen namens moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.