bewindvoering/mentorschap


29 april 2014

Vraag nummer: 38192

mijnheer/mevrouw,
Mijn zus woont bijna 10 jaar wegens dementie in verpleeghuis. Haar man was al overleden en zij heeft geen kinderen. Een andere zus, waar geen kontakt mee is, heeft de zorg op zich genomen. Wilde ook nadien geen kontakt. Heb dat zo gelaten voor mijn zus in het verpleeghuis en heb mij voor genomen om erop te letten dat mijn zus goede zorg krijgt.
Nu hoorde ik bij mijn laatste bezoek aan mijn zieke zus van de verpleging dat mijn zus die de verzorging had overleden is en dat haar dochter het verder op zich neemt, maar dat het huis geen kontakt krijgt met haar en men vroeg aan mij of ik kleding voor mijn zus kon verzorgen en andere persoonlijke zaken.
Ik wil dit met alle liefde doen, maar ik kan anderzijds niet aanzien dat de gelden van mijn zus niet aan haar worden besteed.
Weet geen naam e.d. van nicht.
Ook heb ik gezien dat het huis van mijn zus die ziek is verkocht is. Zij is al jaren niet meer in staat om iets daarover te zeggen.
Nu is het niet de bedoeling dat ik van mijn zus t.z.t. wil erven, maar ik wil dat zij goed verzorgd wordt.
Let wel, de verzorging in het verpleeghuis is prima.
Wat kan ik doen? Mentorschap en bewindvoering aanvragen?
Dank voor uw aandacht,
met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er nog geen bewind is dan zou inderdaad bewind via de rechter (of eventueel curatele) aan te bevelen zijn. Laat u zich van te voren goed voorlichten ook over de gevolgen van bewind, zowel voor degene wiens vermogen onder bewind is gesteld als voor de bewindvoerder zelf.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE