Bankpas moeder


15 mei 2016

Vraag nummer: 46136

Mijn moeder is niet meer bij machte om rekeningen enz te betalen ivm herseninfarct .Ik ben gemachtigd om dat te doen .Nu heeft mijn broer de bankpas van mijn moeder en gebruikt de bankpas van mijn moeder zonder gevolmachtigd te zijn mijn vraag is mag dat ?

Met vriendelijke groet,
M Ensing

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zal door uw moeder een volmacht/machtiging op de rekening moeten zijn afgegeven, want anders kan er niet rechtsgeldig over de gelden worden beschikt. Als je daartoe niet gerechtigd bent, maar toch bedragen opneemt voor je eigen gebruik, dan kan zelfs sprake van strafrechtelijk handelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.