als je een volmacht hebt... moet je je dan verantwoorden of...


27 maart 2013

Vraag nummer: 34108

Kan je in de loop der jaren als je in bezit van een volmacht hebt omgemerkt geld toeeigenen of moet je je verantwoorden bij de bank bijv. Deze vraag komt vanuit de uitspraak van de gevolmachtigde dat er weinig over is en verder gaat hij er niet op in.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als gevolmachtigde moet je binnen de bevoegdheid blijven die de volmacht geeft. Je moet ook instaan jegens de wederpartij voor het bestaan en de omvang van de volmacht. Indien de volmacht via de bank is geregeld, dan zal de bank doorgaans betalingen niet tegenhouden, tenzij er mogelijk bijzondere omstandigheden zijn waarvan de bank weet van heeft. Dat is verder aan de bank zelf.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE