Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

als je een volmacht hebt... moet je je dan verantwoorden of...

27 maart 2013

Vraag nummer: 34108

Kan je in de loop der jaren als je in bezit van een volmacht hebt omgemerkt geld toeeigenen of moet je je verantwoorden bij de bank bijv. Deze vraag komt vanuit de uitspraak van de gevolmachtigde dat er weinig over is en verder gaat hij er niet op in.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als gevolmachtigde moet je binnen de bevoegdheid blijven die de volmacht geeft. Je moet ook instaan jegens de wederpartij voor het bestaan en de omvang van de volmacht. Indien de volmacht via de bank is geregeld, dan zal de bank doorgaans betalingen niet tegenhouden, tenzij er mogelijk bijzondere omstandigheden zijn waarvan de bank weet van heeft. Dat is verder aan de bank zelf.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder