algemene volmacht


9 december 2011

Vraag nummer: 26917

Schoonma heeft een indicatie voor opname in verpleeghuis met in een gesloten setting, dochter heeft een algemene volmacht opgemaakt door de notaris, met toestemming van Schoonma en schoonpa, kan de dochter beslissen dat Schoonma in de gesloten setting wordt geplaatst

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wat een gevolmachtigde kan hangt af van de inhoud van de volmacht. In het algemeen kan daar weinig over gezegd worden. Wellicht is er ook sprake van de benoeming van een mentor. Deze mentor behartigt de persoonlijke belangen van betreffende persoon (dus niet die ten aanzien van goederen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.