algemene volmacht


13 juli 2010

Vraag nummer: 13861  (oude nummer: 15903)

Als er een algemene volmacht is afgegeven aan de gevolmachtigde(in dit geval een notaris) inzake auteursrechten,vervalt bij overlijden van de volmachtgever per direct dan ook het recht van de gevolmachtigde te handelen (ligt dan bij de erfgenamen?)

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een (algemene) volmacht eindigt in beginsel door overlijden van de volmachtgever, tenzij anders is bepaald in de volmacht. Voorts is het mogelijk om ook na overlijden als gevolmachtigde bepaalde handelingen te verrichten zoals beheer van een onderneming en/of spoedeisende handelingen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.