Afwikkelen nalatenschap op verzoek gemeente


28 maart 2008

Vraag nummer: 11647  (oude nummer: 10527)

Ik ben curator van iemand die in een verpleeghuis zit. Vorig jaar is diens ongehuwde broer zonder nakomelingen overleden. De gemeente verzocht mij om de uitvaart te regelen en verder zorg te dragen voor de noodzakelijke handelingen na het overlijden van een alleenstaande man, zoals woningontruiming, administratieve zaken, enz. Sinds kort heb ik een notariele verklaring van erfrecht, waarin de erfgenamen mij machtigen om alles af te handelen. De familie bekommerde zich nauwelijks om hun familielid en ik kende hem niet eens. Ik weet dan ook niet wat mijn titel in deze is, in ieder geval ben ik GEEN testementair-executeur. Ik heb hier aardig wat uren ingestoken (120 !!), met name in het leeghalen van de woning en het opsporen m.b.v. internet en telefoon van de praktisch onbekende erfgenamen in Canada, zijnde de nazaten van tot 2000 onbekende halfbroers. Ik wil nu mijn uren a E 40 per uur declareren. Mijn vraag is of ik dat zonder meer kan doen, ik heb nergens in de wet hier iets over kunnen vinden en ook deze site gaf geen uitsluitsel. Wanneer ik een bedrijf voor de woning of het Genealogisch bureau voor het opsporen had ingeschakeld, had dat waarschijnlijk meer gekost, dus ik vind mijn declaratie alleszins redelijk. Ik hoop dat u mijn vraag kan beantwoorden of dat u mij een link kan geven waar ik zou kunnen zoeken voor antwoorden. Als er niets wettelijk geregeld is, dan is het in mijn ogen een normale post bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt een vergoeding meer dan redelijk maar het is de vraag of het afdwingbaar is. Het is de hoop dat de erfgenamen vatbaar zijn voor redelijkheid in deze. Daarnaast is het uiteraard ook nog een kwestie van de hoogte van de vergoeding. Ook daarvoor bent u afhankelijk van de redelijkheid van de erfgenamen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE