Wijziging testament waarin partner als begunstigde is aangewezen


8 september 2013

Vraag nummer: 35546

Mevrouw, mijnheer,
Ik ben voornemens een vruchtgebruik-testament voor mijn met mij samenwonende vriendin op te laten stellen ten behoeve van de woning en haar tevens als begunstigde voor de koopsompolis aan te wijzen.
Ik lees op vele sites dat ik mijn testament ten alle tijden kan wijzigen. Ik acht het echter ongewenst dat dit zonder haar invloed/kennisname mogelijk zou kunnen zijn. De vraag is dus: Kan een testament waarbij aanspraken worden verleend zonder nadere medewerking (van de partner) worden gewijzigd?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een testament maken en herroepen is een eenzijdige rechtshandeling. Dat doe en kan je dus alleen.
Sterker nog twee personen kunnen niet eens in één testament/akte een uiterste wilsbeschikking maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.