vordering na overlijden


11 november 2015

Vraag nummer: 44192

kan iemand die bewindvoerder was van een inmiddels overleden person[nu 6 maanden geleden-] een incasso sturen uit naam van de overledene?? [zonder toestemming van de overige erfgenamen]

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich is het mogelijk dat na overlijden een vordering nog gestuurd wordt die zijn oorsprong heeft in een overeenkomst van voor het overlijden.
Mij lijkt dat het bewind is geeindigd door het overlijden en dus zouden er geen handelingen uit hoofde van het geeindigde bewind verricht moeten worden, uiteraard met de nuancering zoals hierboven aangegeven. Ik raad u aan één en ander gewoon eens na te vragen bij de bewindvoerder. Wellicht is er goede reden voor.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.